Các hành vi khai sai thuế và mức xử phạt  

Các hành vi khai sai thuế

Căn cứ tại Điều 142 Luật quản lý thuế 2019 quy định về hành vi khai sai gây thiếu thuế hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn.

– Các trường hợp khai sai thuế: Khai sai căn cứ tính thuế, khai sai số liệu khi lập hồ sơ xác định giá thị trường, và sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

– Người nộp thuế khai sai sẽ phải khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế. Trường hợp tự phát hiện và khai bổ sung trước khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra hoặc phát hiện, người nộp thuế sẽ không bị xử phạt.

– Đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp nếu đã khai bổ sung trước khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc trong thời hạn 60 ngày sau ngày thông quan.

Mức phạt hành vi khai sai thuế

Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi khai sai thuế, cụ thể như sau: 

– Phạt 20% số tiền thuế bị khai sai đối với một trong các hành vi sau đây (ngoài bị truy thu thuế và tính tiền nộp chậm tiền thuế):

+ Khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp hoặc tăng thuế được miễn hoàn (gọi “khai sai”) nhưng đã được phản ánh đủ trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

+ Khai sai (nếu không thuộc điểm 1) nhưng đã tự giác khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

+ Trường hợp khai sai được xác định là trốn thuế, nếu người nộp thuế lần đầu vi phạm, đã tự khai bổ sung và nộp đủ thuế trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt, thì hành vi khai sai sẽ được ghi nhận.

+ Đối với giao dịch liên kết, nếu người nộp thuế đã lập và gửi hồ sơ xác định giá thị trường và các phụ lục liên quan đến cơ quan thuế, thì việc khai sai sẽ không bị truy cứu.

+ Khi sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào, nếu người mua có thể chứng minh rằng lỗi vi phạm thuộc về bên bán và đã hạch toán đúng theo quy định, thì việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp sẽ không bị xử lý.

Lưu ý: Hành vi khai sai thuế nếu không thuộc diện xử lý theo hành vi khai sai thì chuyển sang xử phạt theo hành vi trốn thuế, với mức phạt từ 01 – 03 lần số thuế trốn theo Điều 17 Nghị định 125/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#