Việt Đà Enterprise

Phần mềm VietDa ERP dành cho doanh nghiệp lớn, được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net của Microsoft.

Quản lý doanh nghiệp toàn diện, đầy đủ tính năng tạo liên kết chăt chẽ giữa các phòng ban. Quản lý nhiều đơn vị thành viên và hợp nhất báo cáo.

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#