KT Hợp tác xã – Liên Minh HTX

Hợp tác xã – Liên minh hợp tác xã là mô hình tổ chức kinh tế tập thể có tư cách pháp nhân. Cần có một phần mềm kế toán chuyên nghiệp, đáp ứng các nhu cầu quản lý tài chính, nâng cao năng suất lao động,…

– Phần mềm đáp ứng đầy đủ các quy định của chế độ kế toán theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC và các quy định về quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định (Theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC).

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#