Kế toán Sản xuất

Bản phần mềm kế toán sử dụng trong các lĩnh vực: Thương mại – Dịch vụ – Xây dựng – Sản xuất
– Đáp đứng đẩy đủ mọi lĩnh vực – tt 133, 200, 107, 24
– Cho phép quản lý nhiều doanh nghiệp trên 1 phần mềm
– Tốc độ xử lý nhanh – hệ thống lên sổ sách, báo cáo đầy đủ, đúng mẫu
– Giao diện thân thiện, thao tác đơn giản
– Tính giá thành chuẩn xác

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#