( Word) Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5637:1991

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5637:1991 về quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA
GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
BẢN KHAI BÁO SỰ CỐ KĨ THUẬT
BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SỰ CỐ KĨ THUẬT XÂY DỰNG
BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ SỰ CỐ KĨ THUẬT XÂY DỰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#