Video hướng dẫn_Lập và in sổ chi tiết tài khoản

Lap va In so chi tiet tai khoan

Video hướng dẫn cách In sổ chi tiết từng tài khoản phát sinh trong năm báo cáo. Bạn có thể lựa chọn theo nhiều tiêu chí in khác nhau như: Gộp nghiệp vụ phát sinh, in tài khoản mẹ…

Video hướng dẫn nội dung chi tiết cách thức lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#