Video hướng dẫn_Lập hồ sơ tài sản cố định

Nhập hồ sơ TSCĐ vào phần mềm Việt Đà để theo dõi, quản lý và tính khấu hao, phân bổ chi phí tự động cuối kỳ.

Nội dung nhập liệu gồm:

+ Nhập thông tin chung về tài sản

+ Khai báo công thức tính khấu hao định kỳ

Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết

Chúc các bạn thành công !

3 thoughts on “Video hướng dẫn_Lập hồ sơ tài sản cố định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#