Video hướng dẫn _ Báo cáo thuế GTGT

Bao cao thue GTGT

Báo cáo thuế GTGT bao gồm các biểu mẫu:

– Thuế GTGT đầu ra (Khấu trư)

– Thuế GTGT đầu ra (Trực tiếp)

– Thuế GTGT đầu vào

– Sổ theo dõi thuế GTGT

Video hướng dẫn chi tiết cách lập từng sổ và thiết lập tham số

 

Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#