Tổng quan về Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Ngày 29/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. 

>>> Tải file Nghị định số 42/2023/NĐ-CP

Đối tượng điều chỉnh

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2023, bao gồm: 

a) Công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và cán bộ, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng. 

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và các Nghị định khác đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng. 

c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ.

d) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ. 

đ) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

e) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

g) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

h) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

i) Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. 

Các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng. 

Thời điểm và mức điều chỉnh 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng thêm 12,5% hoặc 20,8% tùy thuộc vào việc đối tượng có được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP hay không . 

Đối với những người có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng, sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng hoặc tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng tùy thuộc vào mức hưởng hiện tại. 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo .

Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg; hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP.

Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

Tổ chức thực hiện 

Các Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ quy định chi tiết việc điều chỉnh đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h và i khoản 1 Điều 1 Nghị định này. 

Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện việc điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, h và i khoản 1 Điều 1 Nghị định này. 

Các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tổ chức thực hiện việc điều chỉnh và chi trả trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. 

Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

Căn cứ xác định doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn điện tử

Cách lập hóa đơn bán được giảm thuế GTGT 8% theo NĐ 44/2023/NĐ-CP

Tổng quản về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Các nhóm hàng hoá không áp dụng giảm 2% thuế GTGT

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Thời hạn nộp báo cáo thuế quý II năm 2023 và mức phạt nộp chậm báo cáo thuế quý II năm 2023

Các công việc kế toán và doanh nghiệp cần làm trong tháng 7 năm 2023

Giải pháp hội nhập hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp 4.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#