Tổng hợp các mẫu chứng từ kế toán trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các lưu ý khi áp dụng chứng từ kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, có 37 mẫu các chứng từ kế toán sử dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các mẫu chứng từ kế toán không bắt buộc, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán riêng phù hợp với đặc điểm hoạt động và nhu cầu quản lý trong đơn vị nhưng phải đảm bảo việc cung cấp được đầy đủ các thông tin theo quy định của luật kế toán ( Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 133/2016/TT-BTC). 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC nhưng phải thông báo với cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính đó.

Các mẫu chứng từ kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lao động tiền lương

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
1 Bảng chấm công  01a-LĐTL
2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b- LĐTL
3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL
4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL
5 Giấy đi đường 04-LĐTL
6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL
7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL
8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL
9 Hợp đồng giao khoán  08-LĐTL
10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL
11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL
12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL

Hàng tồn kho

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
1 Phiếu nhập kho 01-VT
2 Phiếu xuất kho 02-VT
3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 03-VT
4 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT
5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 05-VT
6 Bảng kê mua hàng 06-VT
7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT

Bán hàng

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01 – BH
2 Thẻ quầy hàng 02 – BH

Tiền tệ

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
1 Phiếu thu 01 – TT
2 Phiếu chi 02 – TT
3 Giấy đề nghị tạm ứng 03 – TT
4 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04 – TT
5 Giấy đề nghị thanh toán 05 – TT
6 Biên lai thu tiền 06 – TT
7 Bảng kê vàng tiền tệ 07 – TT
8 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a – TT
9 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) 08b – TT
10 Bảng kê chi tiền 09 – TT

Tài sản cố định

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU
1 Biên bản giao nhận TSCĐ 01 – TSCĐ
2 Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ
3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03 – TSCĐ
4 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04 – TSCĐ
5 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05 – TSCĐ
6 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06 – TSCĐ

 

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 133 ( file PDF)

Quy trình kiểm tra thuế theo Quyết định 970/QĐ-TCT

Quy trình kiểm tra thuế theo Quyết định 970/QĐ-TCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#