Tổng Cục Thuế hướng dẫn một số nội dung về HDDT theo TT78

[VietDa Accounting] – Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 5113/TCT-CS hướng dẫn một số nội dung về HĐĐT theo Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Cụ thể hướng dẫn xử lý một số vấn đề sau:

P Gửi Thông báo tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (Mẫu 01/TB-SSĐT) cho người nộp thuế.

P Về việc không sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành theo Nghị định 51/2010, Nghị định 04/2014 sau khi đã đăng ký thành công sử dụng hóa đơn điện tử và cơ quan thuế đã gửi Thông báo chấp nhận tới người nộp thuế.

P Về sử dụng phần mềm kế toán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

P Về việc đăng ký sử dụng đồng thời 02 loại hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế.

P Về việc sử dụng nhiều hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.

P Về việc cơ quan thuế đã thông báo người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử có mã nhưng người nộp thuế đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử không mã.

P Về việc sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp có sử dụng chung phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn cho toàn bộ hệ thống từ công ty mẹ đến các chi nhánh, công ty con.

 

Chi tiết vui lòng xem Công văn 5113/TCT-CS được đính kèm

#VietDaAccounting

#Phanmemketoan

#Phanmemketoandesudung

#Chuyendoiso

#Hoadondientu

#SMEs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#