Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ

Theo khoản 5 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC có quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ.

Đối với bên xuất khẩu

– Bên xuất khẩu tiến hành khai thông tin tờ khai hải quan xuất khẩu và vận chuyển kết hợp trong đó ghi rõ vào ô ‘’ Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế’’ ( mã địa điểm Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu). Tại ô ‘’ Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp’’ trên tờ khai xuất khẩu, khai như sau: #&XKTC hoặc tại ô ‘’ ghi chép khác’’ ( tờ khai giấy).

– Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng theo quy định.

– Bên xuất khẩu thông báo cho bên nhập khẩu về việc đã hoàn thành thủ tục hải quan. Tiếp nhận thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan từ bên nhập khẩu và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Đối với bên nhập khẩu

– Bên nhập khẩu tiến hành khai thông tin tờ khai hải quan nhập khẩu theo thời hạn quy định, có ghi rõ số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô ‘’ Số quản lý nội bộ doanh nghiệp’’: #&NKTC#& hoặc ô ‘’ ghi chép khác’’ ( tờ khai giấy).

– Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng theo quy định.

– Bên nhập khẩu thông báo cho bên xuất khẩu về việc đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ để thực hiện các thủ tục tiếp theo ( Hàng hóa chỉ được được vào sản xuất, tiêu thụ khi đã được thông quan).

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ theo quy định
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ theo quy định

Đối với bên cơ quan hải quan làm thủ tục xuất khẩu

– Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục xuất khẩu đối với hàng hóa theo quy định tại chương II thông tư này.

– Theo dõi các tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành nhưng chưa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, và thông báo lại cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để hoàn thiện thủ tục.

Đối với bên cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu

– Tiếp nhận và kiểm tra theo kết quả trên hệ thống hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp hàng hóa đã được kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan nơi xuất khẩu thì không cần phải kiểm tra lại.

– Nếu là hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì hàng tháng cơ quan hải quan tổng hợp và lập danh sách các tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan theo mẫu 01/TB- XNKTC/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, và gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân nhập khẩu tại chỗ.

– Bên cạnh đó cũng sẽ phối hợp với Chi cục Hải quan nơi xuất khẩu để đốc thúc bên nhập khẩu tại chỗ hoàn thành thủ tục hải quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#