Thông tư 13/2020/TT-BTTT quy định về đơn vị sản xuất phần mềm

Thông tư 13/2020/TT-BTTT quy định về việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm có hiệu lực chính thức từ ngày 19/08/2020. Nội dung điều chỉnh mới so với Thông tư 16/2014/TT-BTTT

1. Thay đổi về đối tượng được hoạt động sản xuất phần mềm

Theo Điều 2, Thông tư 13-2020-TT-BTTTT: “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, các tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông”. 

Như vậy, cá nhân không còn là đối tượng được thực hiện hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

2. Quy trình xác định hoạt động sản xuất phần mềm

Theo Điều 3, Thông tư 13-2020-TT-BTTTT thì vẫn được giữ nguyên ở mức 07 công đoạn, tuyu nhiên có một số công đoạn như Xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế, kiểm tra, thử nghiệm phần mềm,… được bổ sung thêm nội dung hoặc nội dung trước đó được giải thích chi tiết hơn.

3. Cách thức xác định đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm

Theo Khoản 1, Điều 4, Thông tư 13-2020-TT-BTTTT: “Hoạt động sản xuất một sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư này được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế quy định tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư này” 

Như vậy, chỉ cần thực hiện công động xác định yêu cầu hoặc là phân tích và thiết kế một sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm thì đã được coi là đáp ứng quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm và được coi là doanh nghiệp thực hiện sản xuất sản phẩm phần mềm.

4. Đỗi với hoạt động sản xuất phần mềm đã được xác định đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm trước Thông tư 13/2020/TT-BTTT

Khoản 2, Điều 4, Thông tư 13-2020-TT-BTTTT, Vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm cho đến khi hết thời hạn của dự án đầu tư đã được phê duyệt.

 

Việt Đà chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#