Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán – Phần mềm Việt Đà

Trong thế giới kinh doanh đầy biến động, việc lựa chọn đơn vị tiền tệ phù hợp trong các giao dịch kinh doanh là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý nếu có thay đổi về đơn vị tiền tệ trong kế toán.

Trong các giao dịch, công việc nào thì sử dụng đơn vị tiền tệ?

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 200/2014/TT-BTC về lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán như sau:

– Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ và mua hàng hóa, dịch vụ.

– Đơn vị tiền tệ này không chỉ ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hóa, dịch vụ mà còn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác.

Doanh nghiệp thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán phải làm gì?

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 200/2014/TT-BTC về thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán như sau:

– Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thỏa mãn các tiêu chuẩn theo khoản 2, 3 Điều 4 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

– Khi thay đổi đơn vị tiền tệ, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán. Đây là một yêu cầu quan trọng mà mọi doanh nghiệp cần tuân thủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#