Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán Xây lắp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán Xây lắp _ VietDa Construction Accounting

1. File hướng dẫn định dạng pdf

https://drive.google.com/file/d/1THolD4G26cI9y8uYjHHteeM3xURn1um5/view?usp=sharing

2. File hướng dẫn định dạng ebook, .Chm  theo link sau:

https://drive.google.com/file/d/1Y14z0Zz_eQIZ2va7iBR40X2A3g4wQHvF/view?usp=sharing

Việt Đà chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#