QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1. Tổ chức công tác kế toán là gì?

Trong doanh nghiệp kế toán đảm nhận vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vai trò của kế toán được phát huy khi đơn vị tổ chức công tác kế toán hiệu quả và khoa học.

Vậy tổ chức công tác kế toán là gì?

  •  Tổ chức công tác kế toán là tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình kế toán từ khâu thu thập thông tin ban đầu, đến khâu xử lý rồi phân tích và cung cấp thông tin kế toán trên cơ sở vận dụng các phương pháp kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị nhằm quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
  • Là việc tổ chức một khối lượng công việc và một bộ máy nhân sự trên cở sở vận dụng chế độ kế toán phù hợp với từng đơn vị

2. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán

  • Việc tổ chức công tác kế toán hiệu quả, khoa học và phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, đưa ra quyết định đối với tài chính doanh nghiệp.
  • Đảm bảo việc thu nhận, hệ thống hoá thông tin kinh tế kịp thời, đáng tin cậy phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp.
  • Giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ vốn kinh doanh, tài sản từ đó ngăn ngừa lãng phí, tổn hại tài sản.

3. Nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán

Để tổ chức công tác kế toán phát huy đúng vai trò của mình trong đơn vị, thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Cơ cấu tổ chức công tác kế toán là một bộ phận thống nhất về quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với các bộ phận khác. Đặc biệt việc triển khai các nội dung tổ chức công tác kế toán phải thống nhất các quy định pháp lý về kế toán do Nhà nước ban hành.
  • Việc tổ chức công tác kế toán hiệu quả phải phù hợp với quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phù hợp với trình độ của Kế toán viên.
  • Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị phải đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực, chính sách, chế độm thể lệ và các quy định của pháp luật về kế toán hiện hành.
  • Tổ chức công tác kế toán tại đoan vị phải đảm bảo chi phí ít nhất nhưng hiệu quả công tác kế toán là cao nhất

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán làm nhiều công ty, nhiều lĩnh vực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#