Quy trình luân chuyển chứng từ thu chi

Quy trình luân chuyển chứng từ thu chi trong doanh nghiệp, bao gồm:

  • Quy trình luân chuỷen chứng từ thu tiền mặt
  • Quy trình luân chuyển chứng từ thu tiền gửi
  • Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền mặt
  • Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền gửi

1. Quy trình luân chuyển chứng từ thu tiền mặt

Phieu thu tien mat 1

2. Quy trình luân chuyển chứng từ thu tiền gửi

Phieu thu tien gui 1

3. Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền mặt

Phieu chi tien mat 1

4. Quy trình luân chuyển chứng từ chi tiền gửi

Phieu chi tien gui 1

Việt Đà các ác bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#