Quy trình hoàn thuế mới nhất năm 2023

Theo quyết định 679/QĐ-TCT năm 2023, quy trình hoàn thuế gồm 6 giai đoạn.

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế 

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với các trường hợp theo quy định tại Điều 32, Điều 43 Thông tư 80/2021/TT-BTC: 

– Hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế

+ Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT áp dụng theo quy định tại Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC ( trừ điểm g tại khoản 2 điều này).

+ Hồ sơ đề nghị hoàn thuế TTĐB đối với xăng sinh học được áp dụng theo quy định tại Điều 29 Thông tư 80/2021/TT-BTC. 

+ Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác quy định tại Điều 30 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Đối với việc thanh toán và hoàn trả tiền thuế đã ứng trước, cũng như tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cho ngân hàng thương mại, bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Trong trường hợp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, bạn cần lưu ý:

+ Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết theo Điều 31 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Chuẩn bị hồ sơ hoàn nộp thừa theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Đối với việc hoàn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân tự quyết toán thuế với cơ quan thuế, bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Đối với các trường hợp hoàn nộp thừa khác:

+ Chuẩn bị hồ sơ hoàn nộp thừa các loại thuế và các khoản thu khác theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thuế cho các cá nhân có ủy quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Loại hồ sơ hoàn thuế

Các loại hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Điều 33 và Điều 44 Thông tư 80/2021/TT-BTC bao gồm:

– Hồ sơ hoàn thuế được phân loại theo quy định của pháp luật về thuế.

– Hồ sơ liên quan đến việc thanh toán và hoàn trả tiền thuế đã ứng trước, cũng như tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cho ngân hàng thương mại.

– Hồ sơ hoàn thuế cho các trường hợp chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

– Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân cho những cá nhân tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

– Hồ sơ hoàn nộp thừa cho các trường hợp khác.

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Giai đoạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được áp dụng theo quy định tại Điều 34 và Điều 45 Thông tư 80/2021/TT-BTC: 

– Giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo diện hoàn thuế trước. 

– Giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo diện kiểm tra trước hoàn thuế. 

Thẩm định hồ sơ hoàn thuế

– Hồ sơ hoàn thuế cần được thẩm định nếu thuộc diện phải thẩm định theo quy định tại Quy chế cấp ý kiến pháp lý dự thảo đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định 1033/QĐ-TCT và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Quyết định hoàn thuế

– Quyết định hoàn thuế hoặc hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách nhà nước, thông báo về việc không được hoàn thuế được ban hành theo quy định tại Điều 36 và Điều 46 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Quyết định thanh toán cho ngân hàng là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng được ban hành theo quy định tại Điều 36 Thông tư 80/2021/TT-BTC, Điều 21 Thông tư 72/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Thông tư 92/2019/TT-BTC.

Hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước được ban hành theo quy định về thực hiện chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#