Ô tô điện chạy bằng pin chịu thuế suất thuế TTĐB là bao nhiêu?

Căn cứ xác định tính thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Theo Điều 5, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 có quy định về căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt: Cơ sở để tính thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm giá của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và mức thuế suất áp dụng. Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cần nộp sẽ được tính bằng cách lấy giá của hàng hóa, dịch vụ nhân với mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế TTĐB = Giá tính thuế + Thuế suất

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin là bao nhiêu?

Căn cứ tại Công văn số 4286/TCHQ-TXNK năm 2023, về thuế TTĐB xe điện chạy bằng pin do Tổng cục hải quan ban hành.
Nội dung công văn nêu rõ, căn cứ tại Điều 8, Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung Điểm g, Khoản 4, Mục I Biểu thuế TTĐB quy định tại Điều 7, Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định về mức thuế suất thuế TTĐB đối với xe ô tô điện chạy bằng pin như sau:

Hàng hóa, dịch vụ Thuế suất (%)
g) Xe ô tô chạy điện
(1) Xe ô tô điện chạy bằng pin
– Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 3
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 11
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 2
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 7
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 1
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 4
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027 2
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 7
(2) Xe ô tô chạy điện khác
– Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống 15
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ 10
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ 5
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng 10

Như vậy, theo quy định trên trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là xe ô tô chạy điện ( tùy theo từng loại xe) sẽ có thuế suất thuế TTĐB tương ứng theo quy định tại các điều luật trên.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#