Những rủi ro khi thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tiền mặt

(Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

– Các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) thì khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ không đáp ứng điều kiện ghi nhận chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN;

– Đến thời điểm ghi nhận chi phí, mà doanh nghiệp chưa thanh toán hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

– Nếu doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả khi cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

(Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng trở lên mà doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì sẽ không đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào (trừ trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT), cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#