Những lưu ý với kế toán giá thành

Để tính được giá thành sản phẩm chính là việc phẩn bổ chi phí hợp lí vào giá thành. Vậy các kiến thức trọng tâm của kế toán sản xuất bao gồm những gì? Trọng tâm của kế toán sản xuất là:

– Kế hoạch sản xuất nguyên vật liệu và xây dựng định mức nguyên vật liệu

– Tính tiền lương, khấu hao tài sản cố định

– Tính chi phí sản xuất bao gồm tất cả: nguyên vật liệu, nhân công, tiền điện…

– Phân bổ chi phí sản xuất.

– Tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm hoàn thành

– Biết cách tổ chức chứng từ sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập báo cáo quyết toán thuế giá trị gia tăng và thuế giá trị doanh nghiệp.

 

Việt Đà chcú các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#