Nguyên tắc khai thuế, tính thuế theo quy định mới nhất

Nguyên tắc khai thuế, tính thuế theo quy định

Theo Điều 42 Luật quản lý thuế 2019 có quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế như sau:

– Các nội dung trong tờ khai thuế phải chính xác, trung thực, đẩy đủ. Phải nộp đủ các chứng từ, tài liệu theo quy định trong hồ sơ khai thuế.

– Trường hợp việc tính thuế không do cơ quan quản lý thuế thực hiện, thì người nộp thuế phải tự tính số tiền thuế phải nộp.

– Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại địa phương nơi có trụ sở.

– Trường hợp nhà cung cấp là người nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác, thì có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam ( Quy định tại Chương IX Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết

+ Kê khai, xác định giá tính thuế bằng cách phân tích và so sánh với các giao dịch không liên kết, xem xét bản chất thực sự của hoạt động và giao dịch để xác định nghĩa vụ thuế. Mục tiêu là xác định nghĩa vụ thuế phải nộp dựa trên điều kiện giao dịch giữa các bên không liên kết.

+ Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giá giao dịch độc lập.

+ Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp thì được miễn thực hiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giao dịch liên kết.

Nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết
Nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết

Nguyên tắc khai thuế đối với cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế

+ Cơ chế thỏa thuận trước về cách xác định giá để tính thuế được áp dụng dựa trên yêu cầu của người nộp thuế. Điều này cần sự đồng lòng giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Thỏa thuận này có thể là đơn phương, song phương hoặc đa phương giữa cơ quan thuế, người nộp thuế và cơ quan thuế ở nước ngoài hoặc khu vực liên quan.

+ Phải dựa trên thông tin của người nộp thuế, cơ sở dữ liệu thương mại phải đảm bảo tính pháp lý.

+ Trước khi thực hiện phải được Bộ Tài chính phê duyệt. Đối với các thỏa thuận song phương, đa phương có sự tham gia của cơ quan thuế nước ngoài thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về điều ước và thỏa thuận quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#