Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Đối tượng áp dụng (Điều 1): NNT TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, KD hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế, bao gồm: DN, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp … có hoạt động sản xuất, KD có thu nhập.

 Mức giảm thuế TNDN (Điều 2): Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với DN, tổ chức có tổng doanh thu tính thuế TNDN năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

* Lưu ý:

– Số thuế TNDN được giảm của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế TNDN (chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BĐS, khai thác dầu khí tài nguyên quí hiếm, KD trò chơi thưởng…)

– Số thuế TNDN được giảm quy định tại Nghị định này được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

khai giảm thuế (Điều 3):

– DN tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi khai thuế TNDN phải nộp kỳ tính thuế TNDN năm 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, DN kê khai số thuế TNDN được giảm trên mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Khi thực hiện QTT TNDN, trường hợp DN nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp quý thì nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định. Trường hợp nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 thì xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#