Nghị định số 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Nội dung: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Cụ thể:

– Thuế TTĐB phát sinh của tháng 3, 4, 5 và 6/2020: 05 tháng.

– Thuế TTĐB phát sinh của tháng 7/2020: 04 tháng.

– Thuế TTĐB phát sinh của tháng 8/2020: 03 tháng.

– Thuế TTĐB phát sinh của tháng 9/2020: 02 tháng.

– Thuế TTĐB phát sinh của tháng 10/2020: 01 tháng.

* Lưu ý:

– Trường hợp NNT khai bổ sung của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến CQT trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

– NNT thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai thuế TTĐB theo quy định hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế TTĐB đã kê khai.

– Trường hợp DN có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với CQT quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#