Mức thu lệ phí môn bài áp dụng cho cá nhân kinh doanh như thế nào?

Theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP và điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP có quy định về mức thu lệ phí môn bài áp dụng với cá nhân kinh doanh như sau:

– Đối với tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000đ/ năm

Nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000đ/ năm

Nếu là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000đ/ năm

Mức thu lệ phí môn bài sẽ căn cứ vào số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp tổ chức không có vốn điều lệ, thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đối với cá nhân hay hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Nếu doanh thu trên 500 triệu đồng/ năm: 1.000.000đ/ năm

Nếu doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000đ/ năm

Nếu doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000đ/ năm.

Trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh, bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khi thời gian được miễn lệ phí môn bài kết thúc trong 6 tháng đầu năm thì nộp cho cả năm. Còn nếu kết thúc trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50%.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân hay nhóm cá nhân đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vòng thời gian 6 tháng đầu năm trở lại nộp lệ phí môn bài cả năm. Nếu trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#