Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 chi tiết nhất

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 là bao nhiêu?

– Mức đóng BHXH với lao động là người Việt Nam

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2023 với lao động là người Việt Nam
Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2023 với lao động là người Việt Nam

– Mức đóng BHXH với lao động là người nước ngoài

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2023 với lao động là người nước ngoài
Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2023 với lao động là người nước ngoài

Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện và gửi văn bản đề nghị vào quỹ TNLĐ-BNN được bộ LĐ-TB&XH chấp nhận thì được đóng quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023 là bao nhiêu?

Tại Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động như sau:

– Hằng tháng tỷ lệ đóng BHXH bằng 22% mức thu nhập/ tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử thất.

– Mức thu nhập đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

– Mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm hỗ trợ thực hiện chính sách đóng BHXH tự nguyện được quy định dựa trên điều kiện kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

– Các phương thức đóng BHXH tự nguyện hiện nay:

+ Đóng theo từng tháng

+ Đóng một lần 03 tháng

+ Đóng một lần 06 tháng

+ Đóng một lần 12 tháng

+ Người lao động có thể lựa chọn đóng BHXH tự nguyện một lần cho nhiều năm về sau ( mức đóng thấp hơn mức đóng hằng tháng) hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu ( mức đóng cao hơn mức đóng hằng tháng).

Người lao động được lựa chọn một trong các phương thức trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#