Mua hàng phát snh công nợ nhà cung cấp nhập kho

Mua hang cong no

Đơn vị thương mại, dịch vụ khi mua hàng phát sinh công nợ từ nhà cung cấp để bán cho khách hàng. Kế toán theo dõi và hạch toán cho phù hợp với tính huống phát sinh cụ thể.

Khi mua hàng phat sinh công nợ NCC, hạch toán

Nợ TK156: Giá mua chưa VAT, chi tiết từng mặt hàng

Nợ TK 1331: Thuế suất VAT từng mặt hàng

Có TK331: Tổng giá trị đơn hàng phải trả nhà cung cấp

Thanh toán tiền nhà cung cấp

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

CSKH

+ Trường hợp cuối tháng đã nhận được hóa đơn của NCC nhưng hàng hóa chưa về kho

++ Cuối tháng kế toán ghi nhận

Nợ TK 151: Giá chưa VAT, chi tiết từng mặt hàng

Nợ TK 1331: Thuế suất VAT từng mặt hàng

Có TK 111, 112, 141, 331: Tổng giá trị đơn hàng phải trả NCC

++ Qua đầu tháng hàng về kho

Nợ TK 156: Giá chưa VAT, chi tiết từng mặt hàng

Có TK: Giá chưa VAT, chi tiết từng mặt hàng

+ Trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau

Hồ sơ bao gồm:

– Hợp đồng

– Biên bản bàn giao hàng hóa hoặc biên bản kiểm nhập

– Phiếu nhập kho (Ngày nhập trùng với ngày lập biên bản)

– Hóa đơn có 2 tình huống cần đề cập (Hóa đơn về trong năm tài chính và Hóa đơn về ở năm tài chính sau). Khi đó:

++ Đối với bên mua

>> Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại thời điểm nhận hóa đơn

>> Được tính vào chi phí được trừ tại thời điểm nhận hóa đơn

++ Đối với bên bán

>> Bị phạt về hành vi lập hóa đơn sai thời điểm

>> Bị truy thu và phạt chậm nộp thuế GTGT

Tình huống này hạch toán như sau:

Khi hàng về, kế toán nhập kho đúng với ngày trên biên bản giao nhận

Nợ TK156, 1331

Có TK335

Khi bán hàng

Nợ TK632

Có 156

Nợ TK111, 112, 131

Có TK 5111, 3331

Khi hóa đơn về

Nợ TK335

Có TK331

Việt Đà chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#