[ MẸO] Nhớ nhanh tài khoản kế toán

Việc nắm vững hệ thống các tài khoản kế toán và đặc điểm của từng loại tài khoản là yếu tố quan trọng đối với kế toán. Trong bài viết dưới đây hãy cùng Phần mềm Việt Đà tìm hiểu các ” mẹo” ghi nhớ nhanh hệ thống tài khoản kế toán.

Phân loại tài khoản kế toán

Có 05 loại tài khoản như sau:

Tài khoản Tài sản gồm:

TK đầu 1 ( 111 – 171) --> Tài sản ngắn hạn.
TK đầu 2 ( 211 – 244) --> Tài sản dài hạn.

Tài khoản Nguồn vốn gồm:

TK đầu 3 ( 311 – 356) --> Nợ phải trả.
TK đầu 4 ( 411 – 421) --> Vốn chủ sở hữu.

Tài khoản Doanh thu gồm:

TK đầu 5 ( 511 – 521) --> TK Doanh thu.
TK đầu 7 (711) --> Thu nhập khác.

Tài khoản Chi Phí gồm:

TK đầu 6 ( 611 – 642) --> Chi phí sản xuất, kinh doanh.
TK đầu 8 ( 811 – 821) --> Chi phí khác.

TK đầu 9 (911) --> Xác định kết quả kinh doanh

Lưu ý:
TK đầu 5 + 7 mang tính chất NGUỒN VỐN
TK đầu 6 + 8 mang tính chất TÀI SẢN

Cách định khoản các loại tài khoản kế toán khi có phát sinh

– Tài khoản tài sản ( 1,2,6,8)

Khi phát sinh tăng → Ghi bên Nợ
Khi phát sinh giảm → Ghi bên

Ví dụ: Nghiệp vụ chi tiền mặt 5.000.000đ mua hàng hóa:
Nợ TK 156: 5.000.000đ
Có TK 111: 5.000.000đ

– Tài khoản nguồn vốn ( 3,4,5,7)

Khi phát sinh tăng → Ghi bên
Khi phát sinh giảm → Ghi bên Nợ

Ví dụ: Nghiệp vụ xuất kho hàng hóa để bán giá 10.000.000đ, bút toán ghi nhận doanh thu
Nợ TK 111: 11.000.000đ
Có TK 511: 10.000.000đ
Có TK 333: 1.000.000đ

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất

Tổng hợp các mẫu chứng từ kế toán trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#