Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 2023

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

>>> Giấy dề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

>>> Giấy dề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

>>> Giấy dề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên

>>> Giấy dề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

>>> Giấy dề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Nội dung trên giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về nội dung trên giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp như sau:

Giấy dề nghị đăng ký doanh nghiệp cần điền đẩy đủ các thông tin: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Số điện thoại, số fax, thư điện tử ( nếu có); Ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; Các loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần; Thông tin đăng ký thuế; Số lượng lao động dự kiến; Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tích, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#