Mẫu công văn được sử dụng nhiều trong doanh nghiệp

Mau Cong van giai trinh

Mẫu công văn được sử dụng nhiều trong doanh nghiệp

1. Công văn giải trình chung

Link download

https://docs.google.com/document/d/1Ccf-qsn8UDQWusrukO_pkD7p_L7II2gg/edit?usp=sharing&ouid=108214497050167860561&rtpof=true&sd=true

2. Công văn giải trình với khách hàng

Link download

https://docs.google.com/document/d/1ybNepDr6CqhCyTrEW3bYV5GhydLRaV41/edit?usp=sharing&ouid=108214497050167860561&rtpof=true&sd=true

3. Công văn giải trình chậm nộp báo cáo

Link download

https://docs.google.com/document/d/1iGceFN7-H3rRWeFsCgWJIrQkNDRTqmbn/edit?usp=sharing&ouid=108214497050167860561&rtpof=true&sd=true

4. Công văn giải trình mất hóa đơn

Link download

https://docs.google.com/document/d/1g_kxGgs3anE4cl3w6sxCkQ1TjdRCxkq5/edit?usp=sharing&ouid=108214497050167860561&rtpof=true&sd=true

5. Công văn giải trình chậm nộp tờ khai thuế

Link download

https://docs.google.com/document/d/1j99nN5rPA9yIELu_jg_Sxil0Fww-2jXE/edit?usp=sharing&ouid=108214497050167860561&rtpof=true&sd=true

6. Công văn giải trình BHXH

Link download

https://docs.google.com/document/d/1O_W43j-Tt00VYTpF8XUKR7BQxaQbNKBw/edit?usp=sharing&ouid=108214497050167860561&rtpof=true&sd=true

Trên đây là mẫu Công văn được sử dụng phổ biến nhất trong doanh nghiệp.

(Luật Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#