Mẫu C45-BB biên lai thu tiền theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Theo quy định tại Điều 2, Thông tư 107/2017/TT-BTC đối tượng áp dụng biên lai thu tiền theo mẫu C45-BB là cơ quan nhà nước, đơn vị công lập sự nghiệp ( ngoài trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành); Tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Lưu ý: Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, hay có nguồn phí được khấu trừ thì phải lập báo cáo quyết toán quy định tại Phụ lục 04, Thông tư 107/2017/TT-BTC.

>>> TẢI XUỐNG mẫu biên lai thu tiền C45-BB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#