Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 133 ( file PDF)

Tải bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 133

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng theo phụ lục III Mẫu 11 – LĐTL, ban hành kèm thông tư 133/2016/TT-BTC.

>>> Download

Phương pháp lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH theo thông tư 133

– Bảng phân bổ này được sử dụng để tổng hợp và phân chia tiền lương thực tế cần trả ( bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động.

– Bao gồm các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 ( 3382,3383,3384), và các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.

– Cơ sở lập bảng này như sau:

+ Dựa vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tổng hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng để tính toán số tiền ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.

+ Dựa vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng để tính ra số tiền phải trích BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384).

– Số liệu của bảng phân bổ này là căn cứ ghi vào các bảng kê, Nhật ký- Chứng từ và các sổ kế toán có liên quan tuỳ theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), bảng phân bổ này đồng thời cũng được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm và giá thành dịch vụ hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#