Lưu ý nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cần cấp hóa đơn điện tử 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về cấp và kê khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

– Cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn cho các khách hàng đã thực hiện ký hợp đồng trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh, theo hai trường hợp sau: 

+ Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (hóa đơn bán hàng);

+ Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (hóa đơn GTGT). 

– Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi doanh nghiệp đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh/ nơi được ghi trong quyết định thành lập/ nơi phát sinh việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh cho doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. 

– Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng phát sinh cho doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP; Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#