Lưu ý lập lại hóa đơn do sai sót

♻️ 03 LƯU Ý LẬP LẠI HÓA ĐƠN DO SAI SÓT ♻️
✅ 1.Chỉ có 02 trường hợp lập Mẫu 04/SS-HĐĐT
👉 Nếu chỉ sai tên, địa chỉ người mua thì: không cần lập lại HĐ nhưng phải lập Mẫu 04/SS-HĐĐT gửi CQthuế (trừ HĐ ko mã và chưa gửi dữ liệu cho CQthuế thì ko lập 04/SS )
👉 Nếu CQthuế phát hiện HĐ có sai sót và ra thông báo theo Mẫu 01/TB-RSĐT thì bên bán phải lập Mẫu 04/SS.
✅ 2. Trường hợp không lập Mẫu 04/SS
👉 Khi xuất HĐ nếu có sai sót (trừ điểm 1) thì: được lập lại HĐ khác mà ko cần lập Mẫu 04/SS.
👉 Được quyền xuất HĐ thay thế hoặc HĐ điều chỉnh cho HĐ sai sót. Nếu bị sai về giá bán, thuế thì nên xuất HĐ điều chỉnh tăng, giảm (nếu tăng ghi+, giảm ghi -)
✅ 3. Kê khai HĐ sai sót
👉 Khi xuất HĐ điều chỉnh:
– Nếu HĐ điều chỉnh và HĐ bị sai Có cùng kỳ khai thuế thì kê khai cả 2 HĐ vào kỳ khai thuế;
– Nếu Ko cùng kỳ khai thuế thì dùng HĐ điều chỉnh để kê khai bổ sung vào kỳ khai thuế có HĐ bị điều chỉnh.
👉 Khi xuất HĐ thay thế:
– Nếu HĐ thay thế và HĐ bị sai Có cùng kỳ khai thuế thì chỉ kê khai HĐ thay thế;
– Nếu Ko cùng kỳ thì cũng dùng HĐ thay thế để kê khai bổ sung vào kỳ khai thuế có HĐ bị thay thế./.
(Cục Thuế Bình Định)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#