Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán

icon.png 5 05

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán trong từng bộ phận

Mỗi bộ phận kế toán đều có quy trình luân chuyển chứng từ khác nhau. Chúng ta cần phải nắm để công việc được thuận lợi và xây dựng quan hệ với các đồng nghiệp luôn tốt và tôn trọng nhau.

Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán: Kế toán bán hàng, Kế toán mua hàng, Kế toán công nợ, Kế toán giá thành, Kế toán tiền lương, Kế toán tổng hợp. Sơ đồ chi tiết

1. Kế toán bán hàng

Ke toan ban hang 1

2. Kế toán mua hàng

Ke toan mua hang 1

 

3. Kế toán công nợ

Ke toan cong no

 

4. Kế toán giá thành

Ke toan gia thanh

 

5. Kế toán tiền lương

Ke toan tien luong

 

6. Kế toán tổng hợp

Ke toan tong hop

 

Việt Đà chúc các bạn thành công !

2 thoughts on “Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#