Lì xì cho nhân viên đầu năm 2024 có được trừ khi tính thuế TNDN không? 

Lì xì cho nhân viên đầu năm 2024 có được trừ khi tính thuế TNDN không? 

Vào đầu năm mới, các công ty thường tổ chức phát lì xì cho người lao động, nhằm khuyến khích và động viên họ trong năm tới. Vậy tiền lì xì đầu năm có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC như sau: 

– Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, ngoài trừ các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động, chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo, chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những chi có tính chất phúc lợi khác…

– Bên cạnh đó, Công văn 2489/CT-TTHT năm 2016 hướng dẫn về khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau: ‘’ … các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ cho nhân viên, chi lì xì mừng năm mới, chi nghỉ mát … và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng khoản chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 

…’’

Như vậy, đơn vị chi tiền lì xì đầu năm mới cho người lao động được coi là khoản chi phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#