Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp

lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp
Lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý quan trọng để hoàn thành hồ sơ giải thể. Sẽ tương đối phức tạp vì có khá nhiều thủ tục khi muốn hoàn toàn chấm dứt hoạt động của công ty theo đúng luật pháp Việt Nam. Doanh nghiệp, công ty có thể tham khảo các thông tin dưới đây của Việt Đà nếu không may nằm trong trường hợp buộc phải giải thể vì một vài nguyên do đặc biệt.

Các trường hợp doanh nghiệp cần giải thể

Theo quy định tại Điều 207, Khoản 1 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các doanh nghiệp sẽ bị giải thể trong trường hợp chúng thuộc các điều kiện sau đây.
“a) Hoạt động của công ty sẽ kết thúc khi hết thời hạn quy định trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
c) Công ty không đáp ứng được số lượng nhân viên tối thiểu theo quy định của Luật trong thời gian 06 tháng liên tục không thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã bị thu hồi.”
Theo quy định hiện hành, một doanh nghiệp có thể bị giải thể dựa trên quyết định của chủ sở hữu hoặc theo yêu cầu bắt buộc phải giải thể trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện tồn tại theo quy định của pháp luật, hoặc vi phạm các quy định kinh doanh theo luật pháp.
lập báo cáo tài chính
Trường hợp cần làm báo cáo giải thể doanh nghiệp
Điều kiện được phép lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Để cụ thể, công ty chỉ được phép giải thể khi:
  • Đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các trách nhiệm tài sản khác.
  • Doanh nghiệp không đang tham gia các tranh chấp pháp lý tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

>>> XEM THÊM: Báo cáo tài chính là gì? Nội dung, mục đích và kỳ hạn nộp BCTC

Thời hạn nộp báo cáo tài chính khi doanh nghiệp giải thể

Theo Điểm e, Khoản 3, Điều 10 của Thông tư 156/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành:
“Điều 10. Quy định tổng quát về việc khai báo thuế và tính toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp thủ tục quyết toán thuế trong trường hợp doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt, giải thể hoạt động là 45 ngày kể từ ngày có quyết định thực hiện các hoạt động nêu trên.
Báo cáo tài chính là một phần của hồ sơ thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định, sau ngày quyết định giải thể doanh nghiệp, việc nộp các loại hồ sơ cần được hoàn thành không muộn hơn ngày thứ 45.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp

Khi một doanh nghiệp kết thúc hoạt động kinh doanh, họ cần tuân thủ các thủ tục pháp lý, bao gồm việc báo cáo thuế. Báo cáo tài chính được coi là một trong những thủ tục quan trọng không thể thiếu trong quá trình này.

Thủ tục gửi báo cáo tài chính khi giải thể

Vì báo cáo tài chính là một phần của hồ sơ thuế TNDN, doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính cùng với các tài liệu khác để hoàn tất thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này bao gồm:
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sử dụng mẫu số 03/TNDN được ban hành theo quy định tại Thông tư 151/2014/TT-BTC.
Báo cáo tài chính cuối năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động.
Một số Phụ lục kèm theo: Các phụ lục về ưu đãi thuế TNDN, phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh, chuyển lỗ,…
Ngoài hồ sơ thuế TNDN, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thuế TNCN, thuế GTGT.
lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp
Hồ sơ cần để làm thủ tục gửi báo cáo tài chính khi giải thể

Hồ sơ thuế GTGT:

  • Doanh nghiệp thực hiện việc khai báo theo phương pháp khấu trừ: Sử dụng biểu mẫu khai thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01/GTGT được công bố cùng với Thông tư 26/2013/TT-BTC.
  • Doanh nghiệp thực hiện việc khai báo theo phương pháp trực tiếp: Sử dụng biểu mẫu khai thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 03/GTGT được công bố cùng với Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Hồ sơ thuế TNCN: Doanh nghiệp cần đệ trình Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, áp dụng Mẫu số 05/KK-TNCN theo hướng dẫn trong Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Những điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp

Khi chuẩn bị báo cáo tài chính để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp, quý doanh nghiệp cần chú ý đến việc xử lý các dữ liệu kế toán một cách cẩn thận:
  • Nếu doanh nghiệp vẫn còn có tài sản cố định, sản phẩm, hàng hóa hoặc các tài sản khác cần được xử lý và thanh lý, việc xuất hóa đơn để số dư vào các tài khoản 211, 155, 156, 151 = 0 là cần thiết.
  • Đảm bảo không để lại số dư nợ của khách hàng và nhà cung cấp.
  • Khi doanh nghiệp giải thể và chưa đóng tài khoản ngân hàng, có thể hạch toán số dư tài khoản 112 bằng số dư tài khoản được xác nhận bởi ngân hàng. Đồng thời, cần cam kết không phát sinh các khoản thu tiền sau thời điểm xin giải thể.
  • Ghi sổ kế toán cho việc thu vốn góp từ chủ sở hữu.
Thông tin có trong bài viết của Việt Đà là một số điều quan trọng cần lưu ý khi thực hiện lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp. Trong những trường hợp đặc biệt khi doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động, bạn đọc có thể tham khảo các hướng dẫn để hoàn tất quy trình giải thể theo đúng quy định pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#