Hướng dẫn khai bổ sung hóa đơn đầu vào

Ngày 4/10/2023, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 7445/CTQNA-KK về việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng ( GTGT) như sau:

– Hồ sơ khai thuế bổ sung được tính từ hồ sơ tiếp theo của hồ sơ khai thuế có đánh dấu ‘’ lần đầu’’ đã được cơ quan Thuế chấp nhận.

– Chỉ tiêu [ 43] – trên tờ khai lần đầu đối với tờ khai 01/GTGT = Chỉ tiêu [ 22] – trên hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo; Hoặc chỉ tiêu [ 32] ‘’ – đối với tờ khai 02/GTGT = Chỉ tiêu [ 21].

– Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót ở các kỳ trước theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế 2019 và kê khai bổ sung vào kỳ kê khai ( tháng, quý) tương ứng với thời điểm phát sinh hóa đơn.

Ví dụ: Người nộp thuế phát hiện có hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 01/2023 chưa kê khai → thì thực hiện kê khai bổ sung tờ khai tháng 01/2023 ( kê khai theo tháng) hoặc quý I/2023 ( kê khai theo quý).

– Việc khai bổ sung sẽ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, người nộp thuế phải khai số thuế GTGT chênh lệch tương ứng các chỉ tiêu: ‘’ Điều chỉnh tăng, ‘’ Điều chỉnh giảm’’ – trên hồ sơ khai thuế lần đầu của kỳ tính thuế hiện tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#