Kế toán xây lắp

VietDa Construction Accounting phần mềm kế toán dành cho đơn vị xây lắp, thi công công trình:

» Tính giá thành xây lắp, lãi lỗ theo từng công trình, hạng mục công trình

» Tổng hợp chi phí theo từng công trình, hạng mục

» Đơn vị vừa hoạt động thương mại vừa xây lắp thì tính lãi lỗ từng lĩnh vực và toàn đơn vị

Mua ngay Việt Đà hỗ trợ setup cho khách hàng
Đặt mua Kế toán xây lắp
0944 81 83 84
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon