Kế toán HCSN

Phần Mềm Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp VietDa Administration được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net của Microsoft đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động có thu theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư, Nghị định của Tổng Cục Thuế… dành cho đối tượng này

Mua ngay Việt Đà hỗ trợ setup cho khách hàng
Đặt mua Kế toán HCSN
0944 81 83 84
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon