IFRS là gì? Giải mã chuẩn mực IFRS?

Từ năm 2020 đến năm 2025, các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chuyển đổi từ chuẩn mực kế toán Việt Nam ( VAS) sang chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế ( IFRS). Vậy IFRS là gì? Giải mã chuẩn mực IFRS?

IFRS là gì?

Thuật ngữ IFRS là viết tắt của cụm ‘’ International Financial Reporting Standards’’ được gọi là chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế bao gồm các chuẩn mực kế toán, được ban hành bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán Quốc tế ( International Accounting Standards Board – IASB).

Mục tiêu của chuẩn mực IFRS là tạo ra ngôn ngữ kế toán chung, để từ đó các doanh nghiệp và báo cáo tài chính có tính thống nhất, minh bạch và đáng tin cậy

Ngày 16/03/2022, BTC đã ban hành quyết định số 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Theo đó, từ năm 2025 việc chuyển đổi từ Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS sẽ được áp dụng bắt buộc.

Giải mã chuẩn mực kế toán Quốc tế IFRS
Giải mã chuẩn mực kế toán Quốc tế IFRS

Tầm quan trọng của IFRS?

Trước đây, đã có chuẩn mực kế toán quốc tế ( IAS) tuy nhiên cùng với sự phát triển chuẩn mực IAS đã không còn phù hợp. Việc ra đời của chuẩn mực IFRS đã tạo ra sự nỗ lực mới kéo các chuẩn mực kế toán của các nước tiến gần nhau hơn, xóa bỏ rào cản chênh lệch chuẩn mực kế toán như trước đây. Tạo ra sự minh bạch, đáng tin cậy của báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Như vậy, chuẩn mực IFRS có vai trò quan trọng lớn trong thời kỳ hội nhập như hiện nay:

– Tạo ra một ngôn ngữ kế toán chung giữa các báo cáo tài chính trên toàn thế giới;

– Doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư, kế toán và kiểm toán viên giữa các nước trên toàn thế giới có thể hiểu được toàn cảnh tình hình tài chính của nhau;

– Giúp thống nhất về quy tắc đánh giá từ đó phản ánh một cách hợp lý về giá trị của từng doanh nghiệp, tổ chức;

– Tiết kiệm chi phí chuyển đổi báo cáo tài chính cho các đơn vị có chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau;

Trong năm 2016, đã có hơn 100 quốc gia yêu cầu áp dụng hoặc cho phép sử dụng các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế ( IFRS). Tính đến tháng 4/2018, theo IFRS.org, có tới 144/166 quốc gia khảo sát (chiếm 87%) đã bắt buộc dùng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS. Hiện nay, các các quốc gia còn lại vẫn đang trong lộ trình triển khai hoặc đã cho phép áp dụng IFRS.

Từ năm 2020 đến năm 2025, các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chuyển đổi từ chuẩn mực kế toán Việt Nam ( VAS) sang chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế ( IFRS).

Các chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS?

 

 

 

Danh sách các chuẩn mực kế toán Quốc tế IFRS
Danh sách các chuẩn mực kế toán Quốc tế IFRS

 

Bộ dịch thuật chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế – IFRS

Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 1 – IFRS1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#