Hướng dẫn xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế trong các trường hợp cụ thể

Căn cứ tại tiểu mục 7 Danh mục II thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, ban hành kèm theo Quyết định 1464/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 có hướng dẫn về việc xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế.

TT TRƯỜNG HỢP TRÌNH TỰ XỬ LÝ
1 – Người nộp thuế phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập + B1: Lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng.

+ B2: Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu số BC21/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn ( Nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, thì được tính sang ngày kế tiếp của ngày nghỉ đó).

+ B3: Cơ quan Thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

2 – Người mua hoặc người bán làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập.  + B1: Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào

+ B2: Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) trên biên bản và bản sao liên 1 của hóa đơn. Bản sao hóa đơn có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán sẽ được giao cho người mua.

Người mua được sử dụng bản sao hóa đơn và biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua chịu trách nhiệm về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

+ B3: Cơ quan Thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

3 – Làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn đã sử sử dụng có liên quan đến bên thư 3 + Căn cứ vào việc bên thứ 3 do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

 

Cơ quan thuế hướng dẫn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

(Word) Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

(Word) Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tổng hợp các mẫu chứng từ kế toán trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#