Hướng dẫn kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC chi tiết nhất 

Lập hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế trong trường hợp nào?

– Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về việc người nộp thuế được lập hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế trong các trường hợp sau:

+ Hóa đơn điện tử có sai sót về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất sai, tiền thuế hoặc tiền hàng ghi trên hóa đơn không đảm bảo chất lượng, sai quy cách thì người nộp thuế có thể lựa chọn xử lý theo 2 cách: Lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế hóa đơn sai sót.

– Theo Khoản 1, Điều 47 Luật quản lý thuế 2019 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định, trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và trước khi có công bố quyết định thanh tra, kiểm tra từ cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền thì người nộp thuế được nộp hồ sơ khai thuế bổ sung nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót.

Lưu ý: Việc lập hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót sẽ làm thay đổi nghĩa vụ thuế GTGT đã kê khai ở thời điểm trước đó. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải lập bổ sung tờ khai thuế GTGT cho tháng ( quý) có hóa đơn sai sót. Nếu hóa đơn thay thế/ điều chỉnh với hóa đơn bị thay thế/ điều chỉnh phát sinh ở 2 kỳ kê khai thuế khác nhau, thì trên tờ khai bổ sung của kỳ phát sinh hóa đơn bị thay thế/ điều chỉnh doanh nghiệp phải kê khai hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh. 

Hướng dẫn kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ

Khi phát sinh hóa đơn thay thế/ điều chỉnh, doanh nghiệp kê khai như sau:

Hướng dẫn kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ
Hướng dẫn kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ

Lưu ý: Phải đảm bảo chỉ tiêu [22] kỳ này bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề mà không điều chỉnh lũy kế các tờ khai.

 

Các lỗi thường gặp khi quyết toán thuế tại công ty xây dựng chi tiết nhất

Điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 

Cách xử lý tồn quỹ tiền mặt chi tiết nhất

[ MẸO] KIỂM TRA NHANH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

[ MẸO] KIỂM TRA NHANH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Tổng hợp các mẫu tờ khai thuế GTGT mới nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#