Hội nhập tự động hóa đơn điên tử cho chứng từ đầu vào

Nhập liệu chứng từ, hóa đơn đầu vào luôn là nổi lo, vất vả của kế toán thường dễ dẫn đến sai sót, nhầm lẫn… dẫn đến số liệu bị lệch ở các báo cáo: hàng tồn kho, công nợ, quỹ tiền mặt. Tất nhiên, báo cáo tài chính sẽ sai lệch và thiếu cân đối.
Phần mềm Việt Đà tự động hóa công đoạn nhập liệu đầu vào trên phần mềm với các chứng từ có hóa đơn điện tử nhận được từ nhà cung cấp. Với tính năng mới này sẽ:
💯 Giảm thiểu thời gian nhập liệu
💯 Đảm bảo tính chính xác số liệu.
💯 Hạn chế thiếu sót mặt hàng, dịch vụ
Hiện nay, tất cả các phiên bản:
Phần mềm kế toán Doanh nghiệp _ VietDa Accounting
Phần mềm kế toán Xây lắp _ VietDa Construction Accounting
Phần mềm Kế toán Hợp Tác Xã_VietDa HopTacXa
Phần mềm kế toán Hộ Kinh Doanh _ VietDa HoKinhDoanh
Phần mềm Quản lý Bán Hàng _ VietDa Sales
Đã tích hợp tính năng mới này.
#VietDaAccounting
#PhầnmềmkếtoánViệtĐà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#