HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính.
Hình thức kế toán trên máy vi tính thích hợp với mọi loại hình quy mô đơn vị, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên hình thức này đòi đội ngũ lao động kế toán có trình độ cao…Việc thực hiện công tác kế toán trên máy vi tính sẽ nâng cao năng suất lao động kế toán, giảm bớt các công việc kế toán nói chung.

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong các hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không hiện thị đẩy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đẩy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.

Các loại sổ sử dụng

Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy vi tính:

Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán làm nhiều công ty, nhiều lĩnh vực

TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ – SỔ CÁI

TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#