Hệ thống ACTS là gì? Thủ tục đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS

Hệ thống ACTS là gì?

Hệ thống ACTS được hiểu là hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, do các nước thành viên ASEAN thiết lập để kết nối và trao đổi thông tin với nhau để thực hiện thủ tục quá cảnh điện tử, kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ giữa các nước thành viên ASEAN

Hỗ trợ thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan về hệ thống quá cảnh hải quan ( theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 46/2020/NĐ-CP).

Thủ tục đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 22 Nghị định 46/2020/NĐ-CP có quy định về thủ tục đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS như sau:

– Tổ chức đăng ký tài khoản người sử dụng theo mẫu của Bộ Tài chính trên cổng thông tin điện tử https://www.customs.gov.vn và gửi mẫu đến acts@customs.gov.vn

– Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được thư đề nghị đăng ký, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra nội dung và phản hồi kết quả:

Trường hợp thông tin đăng ký không đầy đủ, không phù hợp thì cơ quan hải quan sẽ gửi yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin đến người đăng ký.

Trường hợp các thông tin cung cấp đã đầy đủ và phù hợp, người đăng ký sử dụng sẽ được cơ quan hải quan cung cấp thông tin tài khoản sử dụng để kết nối tới hệ thống ACTS.

Nếu thông tin đăng ký bị từ chối, cơ quan hải quan sẽ thông báo rõ lý do từ chối.

– Đối với người đăng ký sử dụng:

Trường hợp nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin thì người sử dụng cần tiến hành sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu và gửi lại thông tin cho cơ quan hải quan.

Trường hợp thông tin đăng ký đã được chấp nhận, thì người sử dụng lấy thông tin được cung cấp để truy cập vào hệ thống ACTS và tiến hành các bước tiếp theo.

Mẫu đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS

Mẫu đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS theo Mẫu số 01/ĐKTKNSD Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 42/2020/TT-BTC như sau: >>> TẢI XUỐNG

Thủ tục đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS
Thủ tục đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#