Hạn nộp BCTC năm 2024 là khi nào?

Căn cứ tại Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định về thời hạn nộp BCTC như sau:

Doanh nghiệp nhà nước

– Thời hạn nộp BCTC quý:

+ Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Chậm nhất là 45 ngày đối với công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước;

+ Đối với đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước thì nộp BCTC quý cho công ty mẹ và thời hạn nộp do công ty mẹ, tổng công ty quy định;

– Thời hạn nộp BCTC năm:

+ Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc của kỳ kế toán năm và chậm nhất là 90 ngày đối với công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước;

+ Đối với đơn vị thuộc tổng công ty Nhà nước thì nộp BCTC năm theo thời hạn do công ty mẹ, tổng công ty quy định.

>>> CÓ LẼ BẠN CẦN:

Doanh nghiệp khác

– Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh; Chậm nhất là 90 ngày đối với các đơn vị kế toán khác;

– Đối với đơn vị trực thuộc thì nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên và thời hạn nộp do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Mức phạt nộp chậm BCTC năm 2024

Căn cứ tại Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP có quy định về mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định nộp và công khai BCTC như sau:

Phần mềm Việt Đà

>>> XEM THÊM:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#