Hạch toán doanh thu trong kế toán xây lắp

Hạch toán doanh thu xây lắp

Trước khi hạch toán doanh thu trong xây lắp kế toán cần thực hiện các công việc sau:

1. Hoàn thành hồ sơ quyết toán công trình

+ Bảng thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn

Mỗi công đoạn, hạng muc hoàn thành cần phải được Chủ đầu tư nghiệm thu và ký bảng khối lượng hoàn thành và giá trị công đoạn đó.

+ Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành công trình.

Khi công trình hoàn thành thì hai bên sẽ tiến hành làm “Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng” để thống nhất khối lượng hoàn thành và giá trị.

2. Xác định doanh thu trong kế toán xây lắp

+ Trường hợp 1: Bảng thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn

Căn cứ vào biên bản khối lượng hoàn thành giai đoạn được ký kết thì xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư

+ Trường hợp 2: Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành công trình

++ Đối với công trình sử dụng vốn của Chủ đầu tư thì khi ký xác nhận bảng quyết toán khối lượng hoàn thành công trình thì đã xác định luôn doanh thu. Nếu khi thanh tra, kiểm toán thì sẽ lấy số cuối cùng do bên này công bố.

++ Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách thì cần có Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền để xác định doanh thu cuối cùng. Nếu khi thanh tra, kiểm toán thì sẽ lấy số cuối cùng do bên này công bố và điều chỉnh lại quyết định phê duyệt.

– Hạch toán doanh thu

++ Kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần việc đã hoàn thành theo tiến độ công trình tại thời điểm lập báo cáo tài chính

Nợ TK337 (Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng)

Có TK 511 (Doanh thu bán ahngf và dịch vụ)

++ Căn cứ theo háo đơn GTGT được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng

Nợ TK111, 112, 131 (Tổng số tiền phải thu của tiến độ)

Có TK337 (Doanh thu theo tiến độ công trình hoàn thành)

Có TK33311 (Thuế GTGT đầu ra)

Trường hợp hợp đồng xây dưng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thwuc hiện

Căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng hạng mục công trình kế toán lập hóa đơn GTGT

Nợ TK111, 112, 131 (Tổng số tiền phải thu của tiến độ)

Có TK511 (Doanh thu dịch vụ)

Có TK33311 (Thuế GTGT đầu ra)

 

Việt Đà chúc các bạn thành công !

2 thoughts on “Hạch toán doanh thu trong kế toán xây lắp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#