Giá trị ô tô doanh nghiệp mua sắm vượt quá 1,6 tỷ

Khi bạn mua ô tô có giá trị vượt quá 1,6 tỷ thì xử ý thế nào ?
Công ty mua 1 cái ô tô 3.5 tỷ thì thuế được khấu trừ chỉ có 1.6 tỷ. Nhưng phần trích khấu hao TSCD có đc trích cả 3.5 tỷ không hay cũng chỉ được trích 1.6 tỷ?
Căn cứ:
+ Điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1, thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
+ Căn cứ điều 6 thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC
+ Khoản 3, điều 14 thông tư 219/2014/TT-BTC ngày 31/12/2013 được sửa đổi bổ sung bởi điều 9 thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
Theo hướng dẫn này thì những DN có tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ”. Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế TNDN.
Cách hạch toán (dự kiến khấu hao 10 năm )
Nợ TK 642 = 3.500.000.000đ/10 năm = 350.000.000đ/năm
Có TK 214
Số khấu hao năm được tính tối đa vào chi phí hợp lý theo luật thuế: = 1.600.000.000/ 10 năm = 160.000.000đ/năm
Chênh lệch giữa kế toán và thuế là: 350.000.000đ – 160.000.000đ = 190.000.000đ
Như vậy kế toán vẫn theo dõi số khấu hao theo chế độ kế toán bình thường và tính vào chi phí kế toán là 350.000.000đ/năm Nhưng đến thời điểm quyết toán thuế TNDN năm thì Số chênh lệch giữa khấu hao theo kế toán và theo thuế (là chi phí không hợp lý) bạn phải xuất toán khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN cuối năm. Bạn nhập vào chỉ tiêu B4 = 190.000.000đ trên tờ khai quyết toán năm.
Khi đó sẽ làm tăng thu nhập tính thuế của bạn !
Các bạn có ý kiến cần trao đổi thì bình luận phía dưới bài.
Việt Đà chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#