GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ – SỔ CÁI

1. Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký – Sổ Cái

Ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ Cái được sử dụng phổ biến tại các đơn vị có quy mô nhỏ, nghiệp vụ phát sinh ít. Nhật ký – Sổ Cái phản ánh các nghiệp vụ kinh tế vừa theo thứ tự thời gian vừa theo đối tượng ghi sổ trên cùng 1 sổ Tổng hợp.

  • Nhật ký – Sổ Cái: Ghi chép nghiệp vụ phát sinh theo thứ tự thời gian và theo hệ thống.
  • Các sổ chi tiết: Ghi chép chi tiết các nội dung mà Nhật ký Sổ Cái không thể ghi chép được.

2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái gồm các loại sổ chủ yếu sau:

  • Sổ Tổng hợp: Sổ NK – SC
  • Sổ chi tiết: Các sổ thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán làm nhiều công ty, nhiều lĩnh vực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#